Ոսումնական ճամփորդություն

Վրացական ազգային հագուստի ցուցահանդես «Երևանի գեշերներ»-ում

https://macakyankarine.wordpress.com/2017/10/31/%D5%BE%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%AB-%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4/

«Հայ-վրացական հանրակրթական կամուրջներ»

https://macakyankarine.wordpress.com/2017/10/22/%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%BE%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BB%D5%B6/

Երրորդ օրը Թբիլիսի քաղաքում 

https://macakyankarine.wordpress.com/2017/10/20/%D5%A5%D6%80%D6%80%D5%B8%D6%80%D5%A4-%D6%85%D6%80%D5%A8-%D5%A9%D5%A2%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%AB-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%B8%D6%82%D5%B4/

Մշակութային միջոցառում Գյումրիում

Արվեստի շաբաթ Զաթհայնում (Գերմանիա)