«Բարեկամություն» 2017

Միջին դպրոցի մուտքի աստիճանավանդակի ձևավորման աշխատանքները սկսեցինք անհատական նախշերի ստեղծմամբ, որոնք արժանացան հոգեբանական վերլուծության   խմբի մասնակից՝ հոգեբան Լիլիթի կողմից: Այսպիսով մեր նախագիծը համաստեղծական բնույթ կրեց և մեր ինքնաբուխ նախագիծը ամբողջացավ, ձեռք բերելով իմաստ և բովանդակություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s