Monthly Archives: July 2017

Հուլիսյան ուսումնական օրացույց

2017-2018 ուսումնական տարվա նախապատրաստում. միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ կրթական օբյեկտներում

Ճամբարներ

  • Պատանեկան հայ-բելգիական ճամբար. հուլիսի 1-14    ժ. – 9.00-13.00

Հարավային դպրոցի դեպի մուտք տանող ծածկ-անցման ձևավորում

փուլային աշխատանքներ՝

  1. ծեփամածիկ
  2. նկարչական ձևավորում

3. Մեդիա կենտրոնի կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ3.Նախագծի առաջարկը Շողիկ Պողոսյանի կողմից

  • Իկեմիա մագլցող բույսի օգնությամբ պատի կանաչապատում
  • Պատուհանների առջևի քարաշեն բաժանարար պատնեշի փոխարեն կանաչապատ բլուրների ստեղծում իր արահետով 70 սմ-լայնությամբ
  • Ծաղկաթմբերի ստեղծում շրջապատված մոտ 20 սմ բարձրությամբ պլաստիկ շարժական ցանկապատով

Պետական տոն՝ ՀՀ Սահմանադրության օրը. հուլիսի 5

Եկեղեցական տաղավար տոն՝ Վարդավառ. Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոն. հուլիսի 23