Դեկտեմբեյան նախագիծ

 

Կերպարվեստի ընտրությամբ գործունեության 4-5դասարանների համար

Գեղարվեստի դպրոցի կերպարվեստի  ընտրությամբ գործունեության խումբ 4-5 դաս.

  • Ստվրաթղե  խաղալիքներ լուսային օրակալով Մարմարյա նախասրահի ձևավորման համար

     

  • Ռելյեֆային քանդակներ՝ կավե ամանորյա խաղալիքներ

     

  • Բակային ձևավորումներ պարալոն շինարարական նյութից
  • Սովորողների ընտրությամբ անհատական նախագծեր՝ անիմացիաներ Pivot ծրագրով, համակարգչային սիրած խաղերի հերոսների ստեղծում տարբեր տեխնոլոգիաներով՝ նկարչություն, կլոր քանդակ, դիմակներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s