Ընթերցարան Արևմտյան դպրոցում

Խնդիր

Ընթերցարանի նոր կահավորանքի համար գտնել նոր ձևի և նյութերի  լուծումներ:

Գծագրում տրված են միջնորմերի, կախիչներ, աթոռների, կախովի բաց պահարանների առաջարկներ:

Մանրամասն մշակումները կարվեն հաստատված էսքիզների հիմման վրա:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s