Ակումբի ձևավորման նոր աշխատանքներ

Միջին դպրոցի պատվեր:

Ճամբարի ընթացքում կատարվող աշխատանքներ Մայր դպրոցի ակումբի սրահում:

 

Տեսանյութն այստեեղ՝ Նոտաներով պար

Օգտագործվող նյութերն են՝

  • շինարարական սկոչ
  • ալկադիային ներկ
  • վրձիններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s