Խաղողի և գինու դպրոցի արհեստանոց

Նախնական գծագիր՝

Խաղողի և գինու արհեստանոց Ավագ դպրոցի առջին հարկում

Զուգարանների  ստեղծում, որոնց մուտքերը առանձին են փայտամշակման և գինու արհեստանոցների կողմից

6Pahest-Vine1Pahest-Vine11Pahest-Vine

Կոյուղու բարձր դիրքի պատճառով զուգարանների հատակը 45 սմ-ով (երեք հատ  15 սմ) աստիճաններով  նույնպես բարձրացվում է:

8Pahest-Vine7Pahest-Vine4Pahest-Vine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s