Քոլեջի տանիք

Աշխատանքային երկրորդ փուլ

Տանիք տանող աստիճանավանդակ

  • Երկաթյա կարկասի վրա ամրացնել փայտե ձողեր, որպես բռնակ
  •  բետոնե հին աստիճանները երեսապատել տախտակներով
  • աստիճանների հարթակները երեսապատել ֆաներայով

Պատուհան դեպի տանիք

Երկաթյա կարակսով պատուհանը տեղադրել տանիքին կից սենյակի հատվածին:

Ներկայացված են  երկու տարբերակ՝ եռանկյունաձև և քառանկյուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s