2019-2020 մանկավարժության լաբորատորիայի աշխատանքային նախագիծ. «Ուսումնական նոր միջավայր՝ կրթական օբյեկտի տանիք, նկուղ»

Կրթական օբյեկտի տանիք, նկուղը ուսումնական միջավայր դարձնելը կրթահամալիրի զարգացման ծրագրով է։

Ուսումնական նոր, հարմարավետ, էկոլոգիապես մաքուր միջավայր ստեղծելու նախագծերում ընդգրկված են ուսուցիչներ, սովորողներ:

Աշխատանքներն իրականցվում են ըստ դպրոցների՝ համաձայն դպրոցի ուսումնական օրացույցի և առաջացած խնդիրների:

Նախագծին ներկայացվող պահանջները՝

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s