Առաջին ուսումնական շրջանի նախագծեր

Միջին դպրոց

Սեպտեմբերի 4- համար Մարմարյա սրահի ձևավորում  կրթական շքերթի շրջանակներում

Տեխնոլոգիայի լաբորատորիայի շրջակա միջավայրի բարելավման աշխատանքներ՝ Մուտք երի ձևավորման աշխատանքներ

  1. Ուսումնական միջավայրի ստեղծում՝ աշխատանքային սեղաններ, աթոռներ
  2. Դեկորացիաների ստեղծում (բնության նյութերով գեղարվեստական միջամտություն)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s