Մայր դպրոցի հարավային հատված. մուտք դեպի պահեստ և ատաղծագործական արհեստանոց

Խնդիրն է բարելավել  հարավային հատվածը՝

  • արահետ տրավերտինից գեպի կենտրոնական ճանապարհ
  • պայտե երեսապատում մուտքի սյուների բետոնե բլոգները
  • մետաղյա ցանցով աստիճանների տեղադրում

Pahest-Path1

Pahest-Path2ColumnsMutq Pahest

  • պահեստամասի և արհեստանոցների համար մետաղյա պարիսպ ապակիներով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s