Տեխնոլոգիայի սենյակ Հյուսիսային դպրոցում

Խնդիրն է վիտրաժների տեղադրման միջոցով լուսավորել սենյակը

Վիտրաժ և պատուհան

Tekhnologia1

Միայն վիտրաժներ

Tekhnologia

Vitrage2Vitrage1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s