2019-2020 ուստարվա գործունեության գնահատում

դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի

մեթոդական մշակումների, հոդվածների

ընտրությամբ գործունեություն՝

  1. Արևելյան դպրոցի դիզայնի ընտրությամբ գործունեություն 4-5 դաս
  2. Անիմացիայի լաբորատորիա 6-8 դասարաններ

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ

սեպտեմբեր 2019

հոկտեմբեր 2019

նոյեմբեր 2019

դեկտեմբեր 2019

հունվար 2020

փետրվար 2020

մարտ 2020

ապրիլ 2020

մայիս 2020

մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝
տեսադասեր

Տեսադաս Արևելյան դպրոցի Դիզայնի ընտրության խմբի համար՝

Մնա տանը անիմացիոն ինքնանկար

Նոր դասագիրք

Անիմացիայի ընտրության խմբի հրապարակված ֆիլմեր

հունիսյան նախագծեր

Նախապատրաստական աշխատանքներ  Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ 

փառատոնի մասնակցության համար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s