Գծանկարի արվեստանոց Հյուսիսային դպրոցում

Խնդիրն է՝

լուծում գտնել միացնելով հատակի երկու տարբեր մակարդակները:

Լավագույն միջոցը կլիներ քանդեով հատակի որոշ հատվածներ   մոտավոր հարթեցման համար:

Այս եղանակով կպահպանվեր գծանկարի արվեստանոցին   հատուկ բաց տարածություն և անստվեր լուսավորություն:

144006.jpg

Հաջորդ տարբերակում, հատակի անհավասար մակարդակները քողարկելու համար, եզրով  տեղադրել երկկողմանի բաց և փակ պահարաններ:Risunok1Risunok2Risunok3Risunok4Risunokgegh5-das

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s