Միջին դպրոցի գլխավոր մուտք

Խնդիրն է, ապահովել աստիճանավանդակի անվտանգությունը, տեղադրելով երկու սյուների արանքում, դեկորատիվ պատնեշ:

Մետաղով լուծում

Մուտքի վերանորոգոման համար կիրառել ճակատային “Latex” ներկ

Այլ տարբերակներ՝

փայտով լուծում

Նյութեր համացանցից՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s