Monthly Archives: October 2020

Քոլեջ.հյուրատան որոշ փոփոխություններ

Ընդհանուր տեսք

մուտք արևելյան կողմից

մուտքից ներս

դիմացի առանձնասենյակի պատը պատուհանով և հանդերձարանով

ներսի կողմից մուտք դեպի խոհանոց, հանգստի վայր և սանհանգույց

միջանքով դեպի չորս մնացած սենյակներ՝ երեք վեց տեղանոց և մեկ ընտանեական սենյակ, առանձին սանհանգույցով

մուտք հարավային կողմից

Արևմտյան դպրոցի արահետներ

Ցայտաղբյուրից մինչև անցում

Անցումի տակ և շուրջը, ջրահոսից խուսափելու համար, առաջարկում եմ հավասար մակարդակով հարթեցնել հողի մակերեսը

Արդեն շարված արահետի թեք արահետը հավասարեցնել բարձրացված մակերեսի հետ

Փակ լողավազանի երկայքով ուղիղ արահետ մինչև հաջորդ անցումը

Խմբասենյակից արահետով դեպի Ագարակ տանող անցում

Դեպի Ագարակ և հիմնական արահետի հետ միացում

Բաց լողավազանից արահետ միացվող ընդհանուրին

Մայր դպրոց. ֆուտբոլի դաշտ

Շենքի պատուհանների անվտանգության նպատակով, դաշտի ճակատային հատվածը քողարկված է բարձր ցանցով (300 cm):

Կողային ցացնցերը, որոնք ամրացված են նախկին նստարանների մետաղե ոտքերի վրա, կարող են լինել 1,50 մ բարձրության:

Տանիքի մետաղյա բազրիկներ

Գովազդային պատնեշ

օրինակներ

Արևմտյան դպրոց. ֆուտբոլի դաշտ

ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատման ձևեր՝ ցանցով, ուղղահայաց և հորիզոնական փայտերով

Անցումի սալապատ հատակը բարձրացնել անձրևաջրերի միակողմանի կուտակումներից խուսափելու համար

Արահետ, որն ընդգրկում է ցայթաղբյուրը

Արգելակ

Արահետ դեպի խմբասենյակներ՝

Աղյուսով և խճաքարով տարբերակ

Աղյուսով և տրավերտինով

Տրավերտին

Ֆուտբոլի դաշտի նստարաններ