Արևմտյան դպրոց. ֆուտբոլի դաշտ

ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատման ձևեր՝ ցանցով, ուղղահայաց և հորիզոնական փայտերով

Անցումի սալապատ հատակը բարձրացնել անձրևաջրերի միակողմանի կուտակումներից խուսափելու համար

Արահետ, որն ընդգրկում է ցայթաղբյուրը

Արգելակ

Արահետ դեպի խմբասենյակներ՝

Աղյուսով և խճաքարով տարբերակ

Աղյուսով և տրավերտինով

Տրավերտին

Ֆուտբոլի դաշտի նստարաններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s