Արևմտյան դպրոցի արահետներ

Ցայտաղբյուրից մինչև անցում

Անցումի տակ և շուրջը, ջրահոսից խուսափելու համար, առաջարկում եմ հավասար մակարդակով հարթեցնել հողի մակերեսը

Արդեն շարված արահետի թեք արահետը հավասարեցնել բարձրացված մակերեսի հետ

Փակ լողավազանի երկայքով ուղիղ արահետ մինչև հաջորդ անցումը

Խմբասենյակից արահետով դեպի Ագարակ տանող անցում

Դեպի Ագարակ և հիմնական արահետի հետ միացում

Բաց լողավազանից արահետ միացվող ընդհանուրին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s