Արևմտյան դպրոցի կահավորման չափագրումներ և լուսավորում

Գազարագույնով նշված են էլեկտրականության կետերը

Արևելյան պատ՝

պահարանի երկու կողմով՝ վարդակներ

հեռուստացույցի հետին պատով լար և դուրս եկող վարդակ

մետաղյա բաց պահարանի ներքևի հատվածով՝ երկար լուսեր

արդյունքում՝ 5-կետ

Արևմտյան պատ

պահարանի երկու կողմով՝ վարդակներ

պահարանի ներսով -լույսեր

5 կետ

Պատշգամբի երկայնքով կարճ պատի վրա 3 վարդակ

տանիքի ներսի հատվածով 4- կախովի ջահեր

7 կետ

Արևելյան պատ

Փորվածքներով դարակների տարբերակ

չափսեր

Մետաղական հատված

Արևմտյան պատ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s