Քոլեջ. հյուրատան էլեկտրականության տեղադրում

Համարակալված հատվածներ

1-ին սենյակ գլխավոր մուտքի դիմաց

Ակումբ

Ակումբի աջ թևի կողմ՝ 3-4-րդ սենյակներ

Ակումբի ձախ կողմի՝ 4-5- րդ սենյակներ առանձին սանհանգույցներով

Միջանցք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s