Գեղարվեստի դպրոցի համակարգչային գրաֆիկայի լաբորատորիա

Տրավերտինով շարված աստիճաններ դեպի լաբորատորիա

Անցքը փակել փակ պահարանով օգտագործելով հագուստի համար հին պահոցները, կամ ստեղծելով նորը՝ ֆաներայից

1-ին տարբերակ

Հին պահոցներով հավաքած պատ

Կախիչ հագուստի համար (1200 x 46)սմ

Լաբորատորիաների առանձնացում վիտրաժների մեջոցով

Լվացարան

2-րդ տարբերակ

Ֆաներայից հավաքած պատի փակ պահարան

Հին պահոցները ծառայում են, որպես բաժանարար

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s