Monthly Archives: March 2021

Դիզայն-տեխնոլոգիայի ընտրությամբ և լրացուցիչ խմբերը կրթահամալիրում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կերպարվեստ-դիզայն տեխնոլոգիայի ընտրությամբ գործունեությանը երրորդ ուսումնական շրջանում

Կրտսեր դպրոցներում սովորողների թիվ

Արևելյան դպրոց

Հարություն Հովսեփյան

4-5-րդ դասարաններ ՝ 10

Հյոիսիսային դպրոց

Թվային արվեստի ընտրություն՝ Մերի Անդրեասյան

4-5 դասարաններ՝ 7

Հարություն Հովսեփյան

4-5-րդ դասարաններ ՝ 10

Տաթև Աթոյան

1-3-րդ դասարաններ` 70

4-5-րդ դասարաններ` 8

Արևմտյան դպրոց

Անուշ Դավթյան

Կերպարվեստ՝ 1-3 դասարանների՝ 101

Դիզայն՝ 4-5 դասարանների՝ 14

Հարավային դպրոց

Թագուհի Ստեփանյան

Կերպարվեստ ՝1-3 դասարաններ ՝ 41

Դիզայն՝ 4-5 դասարաններ՝ 14

Միջին դպրոցում սովորողների թիվ

Հասմիկ Գրիգորյան

Գորգագործություն, կարպետագործություն

6-8 դասարաններ՝ 23

Դիզայն՝ Թամար Հարությունյան

6-8 դասարաններ՝ 13

Խեցեգործություն՝ Թագուհւ Հմայակյան, Մովսես Ավետիսյան

6-8 դասարաններ՝ 32

Թվային արվեստ՝Մերի Անդրեասյան

6-8 դասարան՝ 23

Անիմացիա՝ Կարինե Մացակյան

6-8 դասարաններ՝ 28

Գծանկար՝ Գագիկ Չարչյան

Գունանկար՝ Կարեն Մկրտչյան

Ավագ դպրոցում սովորողների թիվ

Գծանկար՝ Գագիկ Չարչյան

9-12 դասարաններ՝ 55

Գունանկար՝ Կարեն Մկրտչյան

9-12 դասարաններ՝ 50

Ճարտարապետություն՝ Արև Բալջյան

9-րդ դասարաններ՝ 20

Թվային արվեստ՝ Մերի Անդրեասյան

9-րդ դասարան՝ 12

Նախագծում դիզայն՝ Հասմիկ Գրիգորյան

9-րդ դասարաններ՝ 26

Քոլեջում սովորողների թիվ

Դիզայն-տեխնոլոգիա՝ Թերեզա Թումանյան

2-րդ կուրս՝ 7

Լրացուցիչ կրթություն

Քոլեջ՝ Թերեզա Թումանյան

6 տարեկաններ՝ 16

Հարավային դպրոց՝ Թագուհի Ստեփանյան

լրացուցիչ՝ 16

նկարչության խմբակ՝ 18

Առաջադրանք-նախագիծ

Կերպարվեստ՝ Գագիկ Չարչյան, Կարեն Մկրտչյան– Միջին և Ավագ

Հասմիկ Գրիգորյան -Միջին և Ավագ դպրոց

Թագուհի Ստեփանյան -Հարավային դպրոց

Տաթև Աթոյան– Հյուսիսային դպրոց

Թամար Հարությունյան- Միջին դպրոց

Անուշ Դավթյան – Արևմտյան դպրոց

Թագուհի Հմայակյան- Միջին դպրոց

Արև Բալջյան- Ավագ դպրոց

Մերի Անդրեասյան- Միջին, Ավագ

Հարություն Հովսեփյան- Հյուսիսային, Արևելյան, Միջին դպրոցներ

Թերեզա Թումանյան – Քոլեջ

Սովորողների մի ստեղծագործության վերլուծություն, դիտարկումներ

Հասմիկ Գրիգորյան- Շուշան Փաշինյան-9-1 դասարան

Թագուհի Ստեփանյան- Գոհար Մխիթարյան-4-րդ դասարան

Տաթև Աթոյան

Թամար Հարությունյան- Բուդաղյան Քեթրին – 7-6 դասարան

Անուշ Դավթյան- Ռաֆաել Վարդանյան– 5-2դասարան

Թերեզա Թումանյան- Սոսոյան Լիլիա-2-2 կուրս

Առաջարկներ՝

Ընտրությամբ խմբերի քանակը դարձնել առավելագույնս մինչև 18-20 սովորող:

Արդյունավետ գործունեության համար ստեղծել անաղմուկ միջավայր, առանձնացնելով աշխատասենյակները:

Միջին դպրոց. պարասրահի և տեխնոլոգիայի լաբորատորիաներ

Պարասրահի սենյակ Միձին դպրոցի հանդերձարանի փոխարեն

Տեխնոլոգիա հատվածի բաժանում առանձին 5-սենյակների

Նշված են երկու հյուսիսային և երկու հարավային մութքեր

տեսքը գլխավոր մուտքի կողմից

Դիզայն-տեխնոլոգիայի ընտրությամբ և լրացուցիչ խմբերը կրթահամալիրում

  • Խմբերի քանակը ըստ օղակների
  • Ուսուցչի բլոգում ծրագրի, առաջադրանք-նախագծի առկայություն
  • Սովորողների մի ստեղծագործության վերլուծություն, դիտարկումներ
  • Հաջորդ ուսումնական տարուն ուղղված՝ ուսումնակն պլանի ենթակետերի խմբագրում, ծրագրերին, կազմակերպմանն ուղղված առաջարկներ:
  • Դիզայն-տեխնոլոգիայի լրացուցիչ կրթության խմբերը. ծրագիր, թիվ…

Կերպարվեստ՝ Գագիկ Չարչյան, Կարեն Մկրտչյան

Առաջադրանք-նախագիծ
https://karenartblog.wordpress.com/2020/10/30/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-2-6/

Կինո-ֆոտո՝Սուսան Ամուջանյան

Առաջադրանք-նախագիծ
https://amudjanyan.wordpress.com/2021/01/12/%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b8-%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80/
Ծրագիր

https://amudjanyan.wordpress.com/2020/09/02/%d5%af%d5%ab%d5%b6%d5%b8-%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%ab-2020-21-%d5%b8%d6%82%d5%bd%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a1%d6%80/

Հասմիկ Գրիգորյան -Միջին և Ավագ դպրոց

1.) Ընտրությամբ խմբերը միջինում են և ավագում։ Միջին դպրոցում ընտրությամբ ” գորգագործություն, կարպետագործություն” է’ սովորողների թիվը 23։
Ավագ դպրոցում դասավանդում եմ  ընտրությամբ “նախագծում և դիզայն”, սովորողների թիվը` 26 հոգի ։
2.) Գորգագործության դասարանի դեպքում հրապարակում եմ հիմնականում արդեն արված աշխատանքները` հաշվետվության տեսքով, կցում եմ վերջինը։
https://grigoryanhasmik.wordpress.com/2021/03/19/ավարտում-ենք-աշխատանքները/
Դիզայնի դասընթացները հրապարակում եմ նախագիծ-հաշվետվություններով։ Կցում եմ վերջինը
https://grigoryanhasmik.wordpress.com/2021/03/17/%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A3%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE-%D5%B8%D6%82-%D5%A9%D5%A5%D5%AC%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE-2/
3. Այս շաբաթ արել ենք երկրորդ, երրորդ ուս. շրջանների ամփոփում։ Ուղարկում եմ մի օրինակ։
https://shushanpashinyan.wordpress.com/2021/03/18/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%87-%d5%a4%d5%ab%d5%a6%d5%a1%d5%b5%d5%b6-2020-2021-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
4.) Առաջարկում եմ վերանայել խմբերի մասնակից սովորողների քանակը

Թագուհի Ստեփանյան

Հարավային դպրոցի 4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ խմբի սովորողներիս թիվը՝ 14 է: Ստորև ուղարկում եմ 2021թ.- ի ուս. տարվա նախագծերը և նախագծերիս ամփոփումները:
https://taguhistepanyan.home.blog/2021/01/31/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-8-19-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2/

Փետրվարի 8-19-ի նախագծեր4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն Թեմա՝ 1.Այլընտրանքային նկարչություն. Նկարում ենք բրդովtaguhistepanyan.home.blog

Ամփոփում
https://taguhistepanyan.home.blog/2021/02/19/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab-8-19-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83/

Փետրվարի 8-19-ի աշխատանքային շաբաթվա ամփոփում4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեությունtaguhistepanyan.home.blog

. 1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ խմբի սովորողների թիվը՝ 41:
Նախագիծ
https://taguhistepanyan.home.blog/2021/02/22/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-8-12-%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2/

Մարտի 8-12-ի նախագծեր1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն Թեմա՝ Ապլիկացիաներ. Գարուն, ընտանիք, թռչուններ թեմատիկայովtaguhistepanyan.home.blog

Ամփոփում
https://taguhistepanyan.home.blog/2021/03/14/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-8-12-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8/

Մարտի 8-12-ի աշխատանքային շաբաթվա ամփոփում1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն Թեմա՝ Ապլիկացիաներ. Գարուն, ընտանիք, թռչուններ թեմատիկայովtaguhistepanyan.home.blog

. Լրացուցիչ կրթության խմբի սովորողներիս թիվը՝ 16 է: 
https://taguhistepanyan.home.blog/category/%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d5%af/

Նկարչության խմբակ — Թագուհի Ստեփանյանի բլոգЗаписи о Նկարչության խմբակ написанные taguhistepanyantaguhistepanyan.home.blog

. Հարավային դպրոցի սովորող Գոհար Մխիթարյանի ուսումնական բլոգ
https://gohar.school.blog/category/%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1/

տեխնոլոգիա — Մխիթարյան ԳոհարЗаписи о տեխնոլոգիա написанные goharmkhitaryangohar.school.blog

. 2021-2022թթ. ուսումնական տարվա պլան
https://taguhistepanyan.home.blog/2021/03/21/2021-2022-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%bf-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/

2021-2022թթ. ուսումնական տարվա համառոտ ծրագիր. Նախատեսում եմ նախագծերս կապել թանգարանների հետ. երեխաների հետ այցելել ավելի շատ թանգարաններ, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան տեսնելու կենդանի նմուշներ, օրինակներ, քաղելու նորանոր տպավորությ…taguhistepanyan.home.blog

Տաթև Աթոյան

Ընտրությամբ խմբերի և սովորողների քանակ, թիվ
Կերպարվեստի ընտրությամբ
1-3-րդ դասարաններ` 70 սովորող   Դիզայն4-5-րդ դասարաններ` 8սովորող
Ուսուցչի բլոգում ծրագրի, առաջադրանք-նախագծի առկայություն

3-րդ ուս. շրջանի նախագծեր՝ 
https://tatevatoyan.wordpress.com/2021/01/30/%D5%B8ւսումնական-3-րդ-շրջան-2/
Նախագծեր արդյունքներ

Թամար Հարությունյան

Դիզայն

Անուշ Դավթյան

Ընտրությամբ  խմբերի ու սովորողների քանակ, թիվԿերպարվեստի ընտրություն1-դաս. 26 սովորող
2-դաս. 25 սովորող                                1-3 դաս միասին 76 սովորող3-դաս. 25 սովորող
Դիզայն ընտրություն4-5 դաս. 14 սովորող
Սովորողի բլոգից հղումՌաֆայել Վարդանյան   https://rafaelvardanyanblog.wordpress.com/2021/03/19/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%a1%d5%aa%d5%b6%d5%a5%d6%80/
ՈՒսուցչի բլոգում ծրագրի, առաջադրանք-նախագծի առկայություն

Ընտրությամբ գործունեության ծրագիր

https://anushdavtyan.wordpress.com/2021/03/21/%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab-%d5%a4%d5%ab%d5%a6%d5%a1%d5%b5%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a3/

Արևմտյան դպրոցի դիզայն ընտրությամբ գործունեության ծրագիրՆպատակ բովամդակություն Ուսումնական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ տարբեր նյութերով աշխատելու փորձարարությունն է,զուգահեռ ինքնուրույն մտածելու և ստեղծագործելու հնարավորությունը։ Դիզայն ծրագրում օգտագործել…anushdavtyan.wordpress.com

Նախագծեր ուսուցչի բլոգից
https://anushdavtyan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/

Նախագիծ — Անուշ Դավթյանի բլոգЗаписи о Նախագիծ написанные anushdavtyananushdavtyan.wordpress.com

Լրացուցիչ կրթության խմբերի ու սովորողների քանակ, թիվդեռ չկա

Թագուհի Հմայակյան

https://taghmayakyan.wordpress.com/2021/03/25/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2-

Թերեզա Թումանյան


Դիզայն-տեխնոլոգիայի ընտրությամբ և լրացուցիչ խմբերը կրթահամալիրում

Հյուսիսային դպրոց.հանգստի գոտի և բաց պահարան խմբասենյակի համար

գծագիր՝

Նստարանի և սեղանի հեռավորությունը ՝ 20սմ

նստարանի լայնությունը՝ 40սմ

սեղանի շառավիղը՝ 70սմ

սեղանի կարկասի բարձրությունը՝ 62սմ

սեղանի երեսը՝ 3սմ

Էստրադայի հարթակի համար կլոր սեղան-աթոռ

Ծառի տրամագիծը՝ 19 սմ

Անկյուննրով հավաքած կարկաս

Քանդակի բաց աշխատանոցի սեղաններ մետաղյա ամուր հիմքերով

Շառավիղը՝ 175սմ

մուտքից մուտք՝ տրավերտինե արահետ

շեբենով՝ կլոր հարթակ շրջապատված կարմիր ավազով

2-5 տարեկանների բակի համար

Բարձրացնում ենք սեղանները ավելացնելով աթոռներ

Քանդակի արվեստանոցի պատ նստարանով

Բաց պահարան խմբասենյակի համար