Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ. տեխնոլոգիա խումբ

Աշխատանքի եղանակը՝ հեռավար

Խմբի հետ աշխատանքների ժամանակացույցը, աշխատակարգը՝

Առաջին թեմա

Ուսումնական բնագավառը և դասավանդվող առարկան՝ ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 

Գործնական պարապմունք` 4 ժամ  (0, 5 կրեդիտ) 

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, սեպտեմբերի 13-ին, ժամը՝ 16:00

Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 16:

Երկրորդ թեմա

Առարկայական հեղինակային ծրագիր  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ)

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, սեպտեմբերի 17-ին, ժամը՝ 16:00 

 • Կամփոփվի առաջին թեման
 • Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին: հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 21:

Երրորդ թեմա

Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի ստեղծում  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0,5 կրեդիտ) 

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, սեպտեմբերի 22-ին, ժամը՝ 16:00 

 • Կամփոփվի երկրորդ թեման
 • Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին: հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 26:

Չորրորդ թեմա

Առարկայական ֆլեշմոբ  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, սեպտեմբերի 27-ին, ժամը՝ 16:00 

 • Կամփոփվի երրորդ թեման
 • Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին: հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 29:

Հինգերորդ թեմա

Առարկայական նախագիծ 

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք`  16 ժամ (1,5 կրեդիտ) 

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, սեպտեմբերի 29-ին, ժամը՝ 16:00

 • Կամփոփվի չորրորդ թեման
 • Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին: հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ հոկտեմբերի 6:

Վեցերորդ թեմա

Գնահատում  

Տեսական պարապմունք՝ 1 ժամ, գործնական պարապմունք`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ)

Առաջին պարապմունքը՝ Teams հարթակում, հոկտեմբերի 8-ին, ժամը՝ 16:00 

 • Կամփոփվի չորրորդ թեման
 • Կներկայացվի թեման, կկատարվի առաջադրանքների կատարման վերաբերյալ ուղղորդող աշխատանք

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ պարապմունքները՝ հեռավար, նամակագրության միջոցով: Մասնակիցները օգտվում են մոդուլից, կատարում առաջադրանքները, հրապարակում բլոգում: Հարցերի դեպքում գրում են նամակ՝ k.macakyan@mskh.am և alisgevorgyan@mskh.am հասցեին: հասցեին:

Թեմայի վերաբերյալ առաջադրանքների կատարվան վերջնաժամկետը՝ հոկտեմբերի 11::

Վերջին հանդիպումը՝ հոկտեմբերի 11-ին, Teams հարթակում, ժամը՝ 16:00 (դասընթացի ամփոփում, գնահատում)

 • Բոլոր աշխատանքերը ներկայացվում են վերապատրաստվողի ուսումնական բլոգում՝    վերապատրաստում բաժնում։ 
 • Անհրաժեշտ կրեդիտները ձևավորվում են ուսուցչիմասնակցության, բլոգի համապատասխան էջում նյութերի պատշաճ ներկայացման և ըստ կարգի արվող ինքնաստուգման արդյունքների հիման վրա։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s