Monthly Archives: October 2021

Հանդիպում Մարիամ Աստվածատրյան Մարտիրոսյանի հետ

Հանդիպում սեպտեմբերի 20-ին

Ծանոթացել ենք նորաստեղծ լաբորատորիայի միջավայրին, խնդիրներին և աշխատանքային պայմաններին: Խորհրդակցել ենք ստեղծագործական նոր մեթոդական աշխատանքների ստեղծման, որոնք հետաքրքրություն և ոգևորություն կառաջացնեն սովորողների մոտ:

Հարավային դպրոց. մուտք դեպի տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Առաջարկել եմ հավաքել ստվարաթուղթ և տարբեր թափոններ հետագա ստեղծագործական հանդիպման համար:

Իրականցվող աշխատանքներ

Դիմապատկերներ ստվարաթղթից ծանոթանալով նյութի առանձնահատկություններին և դրանց օգտագործման տեխնոլոգիաներին: