Հանդիպում Մարիամ Աստվածատրյան Մարտիրոսյանի հետ

Հանդիպում սեպտեմբերի 20-ին

Ծանոթացել ենք նորաստեղծ լաբորատորիայի միջավայրին, խնդիրներին և աշխատանքային պայմաններին: Խորհրդակցել ենք ստեղծագործական նոր մեթոդական աշխատանքների ստեղծման, որոնք հետաքրքրություն և ոգևորություն կառաջացնեն սովորողների մոտ:

Հարավային դպրոց. մուտք դեպի տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Առաջարկել եմ հավաքել ստվարաթուղթ և տարբեր թափոններ հետագա ստեղծագործական հանդիպման համար:

Իրականցվող աշխատանքներ

Դիմապատկերներ ստվարաթղթից ծանոթանալով նյութի առանձնահատկություններին և դրանց օգտագործման տեխնոլոգիաներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s