Արատեսի դպրական կենտրոն

Ակումբի շենքի աստիճաններ

Թոնրատուն

Արատեսի վերին տան համար նախատեսված աստիճաններ

Արատեսի հյուսիսային տան բարեկարգում

Բնակելի տուն

Խոհանոց, սանհանգույց Արատեսի Ակումբ-տնակում

Արատեսի վերին տան անցում-կամրջակ

Ապակեպատ և փայտե տանիք

Արատեսի հյուսիսային տան բարեկարգում

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s