Խեցեգործական արվետանոցի բարելավում

Խնդիրն է ապահովել լուսավորություն արվեստանոցի ներսում, մեծացնելով արևելյան և հյուսիսային կողմի պատուհանները:

Տեղափոխել հանդերձարանը թրձարանի հարևանությամբ,  պահեստի կողքին:

Պահեստի և հանդերձարանի պատի կողմից բացել մութք դեպի ներս՝ նոր մաքրված նկուղային հարկ, ստեղծելով այտեղ սանհանգույց:

Մուտքի տեղափոխումը դեպի հյուսիսային պատ

Ceramic

Մուտք պատուհանով դեպի ներքին բակ

2Ceramic

Գլխավոր մուտք հյուսիսային կողմից

3Ceramic

 դուռ և թեքահարթակով աստիճաններ

4Ceramic

Հանդերձարան և պահեստ թրձարանի ուղղությամբ.

մուտք դեպի սանհանգույց

5Ceramic

Զուգարան, ցնցուղ, լվացարաններ

6Ceramic7Ceramic

Խեցեգործական արվեստանոցի դիրքը Միջին դպրոցի արևելյան լանդշաֆտի մեջ

Մհերի դուռ, խեցեգործական ընդհանուր հատված

1Midjin Landshaft2Midjin Landshaft

3Midjin Landshaft

4Midjin Landshaft

5Midjin Landshaft

 

 

 

2019-2020 ուստարվա գործունեության գնահատում

դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի

մեթոդական մշակումների, հոդվածների

ընտրությամբ գործունեություն՝

 1. Արևելյան դպրոցի դիզայնի ընտրությամբ գործունեություն 4-5 դաս
 2. Անիմացիայի լաբորատորիա 6-8 դասարաններ

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ

սեպտեմբեր 2019

հոկտեմբեր 2019

նոյեմբեր 2019

դեկտեմբեր 2019

հունվար 2020

փետրվար 2020

մարտ 2020

ապրիլ 2020

մայիս 2020

մարտ-մայիսի հրապարակումներ՝
տեսադասեր

Տեսադաս Արևելյան դպրոցի Դիզայնի ընտրության խմբի համար՝

Մնա տանը անիմացիոն ինքնանկար

Նոր դասագիրք

Անիմացիայի ընտրության խմբի հրապարակված ֆիլմեր

հունիսյան նախագծեր

Նախապատրաստական աշխատանքներ  Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ 

փառատոնի մասնակցության համար

Կերպարվեստ-Տեխնոլոգիա առարկան  6-8-րդ դասարանների համար

Կերպարվեստ-Տեխնոլոգիա առարկան  6-8-րդ դասարանների համար

 • Ոսուցումը կազմակերպվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված և ընդունված ուսումնական նախագծերի հիմման վրա: Յուրաքանչյուր ծես, տոն,միջոցառում, հրաշալի ստեղծագործակն առիթ է հայտնագործելու նոր տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ նախագիծը իրականացնելու համար:(«Սեբաստացու  օրեր», «Ձոն». տեխնոլոգիական նախագծերի ստուգատես, «Հանրակրթական կամուրջներ»,ստուգատեսային տոն – ղափամա, Ուսումնական Վայոց ձոր և այլ)

Նախապես կազմվում է բովանդակային մասը, կատարվում համապատասխան հետազոտություններ որի հիմման վրա արվում են էսքիզներ: Հետո որոշվում է նյութը,գործիքը, իրականացման ձևն ու փուլերը:

Դպրոցում կերպարվեստի կրթության և դասավանդման  առաջնային նպատակն է՝ զարգացնելու երեխայի բարոյական և հոգևոր արժեքները, այսինքն՝

ձևավորել նրա մեջ հատկանիշներ,որոնք համապատասխանում են արդար հասարակության պատկերացմանը, ընկալելու իրական մշակութային համամարդկային արժեքները:

Ծրագիրի նպատակն է, սովորողին տալ հստակ պատկերացում արվեստի ու կյանքի փոխազդեցության համակարգի մասին:

Նախատեսվում է ներգրավել երեխաների կյանքի փորձը , շրջապատող իրականության օրինակներով: Ծրագրի իրականացման կարևվոր պայմանն է՝ երեխայի գեղագիտական ընկալումն ու դիտարկումը իրականության նկատմամբ, դրանք արտահայտելու ցանկությունն ու կարողությունը:

Կարևոր պայման է սովորողի մոտ զարգացնել կյանքի նկատմամբ ինքնագիտացությունն ու հետաքրքրասիրությունը, այլ մարդկանց հետ թիմային աշխատանքի կատարման կարողությունը,ինչպես նաև լիարժեքության զգացողությունը: Այդ հատկանիշները դրսևորվում և դաստիարակվում են

հատկապես դպրոցի ինտերիեր-էքստերիերի ձևավորման ընթացքում: Բարեկարգելով դպրոցը նրանց մոտ զարգանում է պատասխանատվության զգացում համահունչ դարձնելու նաև  նրա միջավայրը:(Բանգլադեշյան պլեներ, Արտ միջավայր)

Ծրագիրը պետք է ներառի նախնական, տարրական գիտելիքներ, պատկերացումներ`

1) կերպարվեստի` գեղանկարչության, գծանկարչության, քանդակագործության, դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և երաժշտության,

2) արվեստի տեսակների,

3) արվեստի տարբեր ժանրերում ստեղծագործող որոշ արվեստագետների,

նրանց գործերի

4) արվեստի ստեղծագործությունների ձևի և արտահայտչամիջոցների,

5) ժողովրդական և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի, դրա ձևերի, մարդու կյանքում դրանց դերի,

 • հայրենական և այլազգի արվեստագետների նշանավոր ստեղծագործությունեների մասին:

Սովորողները պետք է իմանան՝

 • կերպարվեստի հիմնական տեսակներն ու ժանրերը
 • կերպարվեստի գրագիտությոան հիմունքները ( գույն, տոն, համամասնություններ, կոմպոզիցիա)
 • հայ և օտար արվեստի ականավոր ներկայացուցիչներին և նրանց հիմնական ստեղծագործությունները
 • Հայաստանի պատկերասրահները,մշակութային կենտրոնները

Սովորողները պետք է կարողանան՝

 • օգտագործել գունանյութեր (գուաշ, ջրաներկ), մի քանի գրաֆիկական նյութեր (մատիտ, թանաք), տիրապետեն առաջնային մոդելավորման հմտություններ, կարողանան օգտագործել կոլաժային տեխնիկան
 • տեսնեն առարկայի կառուցողական ձևը, օբյեկտի  նախնական ծավալային պատկերը; իմանան մարդու գլխի կառուցման ընդհանուր կանոնները. տիրապետեն հեռանկարների սկզբնական կանոնները.
 • տեսնեն և օգտագործեն պրոպորցիաների համամասնությունը որպես արտահայտչամիջոց, լույս ու ստվերը, գույնի փոխհարաբերությունները
 • տարբեր նյութերով ստեղծել կոմպոզիցիոն աշխատանքներ բնորինակից,երևակայության և հիշողության միջոցով
 • կարողանան վերլուծել արվեստի ստեղծագործությունները իրենց ընկալման տարբեր մակարդակներում

Ծրագրում ընդգրկված են նաև համակարգչային գրաֆիկական ծրագրերի ցանկ, որոնք հարստացնում են սովորողի  ստեղծագործական արտահայչամիջոցները՝

 • Adobe Photoshop-կետային գրաֆիկա, Illustrator, SkethUp-ճարտարապետական նախագծային 3D, Animator-2D և Animator-3D, ArtWaver, Pivot Animator-անիմացիոն ծրագրերը

Ծրագրի յուրացման անհրաժեշտ մեթոդներից է նաև՝

 1. այցելություն թանգարաններ, ցուցահանդեսներ,  համերգներ, փառատոններ:

2. Արվեստի մասին տեսաֆիլմերի դիտումներ, հոդվածներ և գրականություն համացանցից և այլ լրատվամիջոցներից:

Միջին դպրոցի տարածքի փոփոխություններ. լրացումներ

Խեցեգործական  լաբորատորիայի  արևմտյան  պատի պատուհանների  չափսերի փոփոխություն (130)սմ

AutoSave_Tchisht-Mijancqsk_3

Գարաժի առկայությունը  երկու դպրոցների  տարածքում   ստիպում է  ստեղծել անվտանգ   անցում աստիճանների ուղղությունը փոխելու դեպքում:

 

20200523_10242720200523_101956

 

Stown-Stairs

Stown

Մեքենաների համար արգելակները, իր նախկին տեղից առաջ բերելով, կապահովի անվտանգ անցումը դեպի երկու դպրոցների ընդհանուր ճանապարհ

Space-Stairs

Խողովակի իջեցում

1Space-Stairs

Ընդհանուր ճանապարհ, որը ծառայելու է որպես հեծանվաուղի և տրավետինով հավաքած արահետ

1Velo-Path

Velo-Path

Ֆուտբոլի դաշտի Լանջ. Մայր դպրոցի հյուսիսային  հատված

Փողոցի կողմից պարիսպը քանդել, վերածելով այն լանջի, որն էլ կծառայի որպես տրիբունա:

20200514_112250

Փայտե նստարաններ

Hill-Tribuna

Մետաղյա նստարաններ

Hill-Tribuna-Metall

Tribune1

Մետաղյա հենակներով և փայտե նստատեղով նստարաններ

153538-10790641Tribuna-Stown

Հիմնական դպրոցի 4-5 տարեկանների խմբասենյակ

Մուտքից դեպի աջ, կարճ պատուհանները տեղափոխվում են ձախ կողմը, ապահովելով սենյակի լուսավորությունը:

Ներկա տեսք

20200519_135848

Կատարվող փոփոխություններ

4-5 tarekan Windows

4-5 tarekan1

4-5 tarekan Windows16

 

Երկու կողմանի պատուհաններով վիտրաժ

4-5 tarekan Windows

Զուգարանի տեղափոխում   դեպի աջ՝

thumbnail__private_var_mobile_Containers_Data_Application_37953772-B445-4B6D-80C6-3D13FAF901BF_tmp_6C97EFB7-253F-4DAC-AEBD-F621A55F3EE1_Image

4-5 tarekan3

Խոհանոց

 

4-5 tarekan5